#PRKTelukIntan PANAS!! Dyana Sofya Peguam Palsu!!


Satu pendedahan baru yang agak menarik dan mempunyai fakta untuk membuktikan bahawa Calon DAP PRK Teluk Intan, Dyana Sofya bukanlah seorang peguam secara profesionalnya seperti yang diberitahunya kepada pengundi-pengundi Teluk Intan.

Dari hasil carian oleh beberapa pihak didalam Laman Malaysia Bar, Dyana Sofya tidak pernah berdaftar sebagai pengamal undang-undang selama ini dan ianya tidak melayakan Dyana Sofya mengelar dirinya sebagai seorang peguam


Sekiranya menurut Seksyen 37 Akta Profesion Undang-undang 1976 

Tiada orang tidak diberi kuasa boleh bertindak sebagai peguam bela dan peguam cara

37. (1) Mana-mana orang tidak diberi kuasa yang—
(a) bertindak sebagai seorang peguam bela dan peguam cara atau ejen bagi mana-mana pihak kepada prosiding atau atas apa-apa sifat, selain sebagai suatu pihak kepada suatu tindakan yang baginya dia sendiri suatu pihak, memohon serta mendapatkan apa-apa writ, saman atau proses, atau memulakan, meneruskan, memujuk rayu atau membela apa-apa tindakan, guaman atau prosiding lain atas nama mana-mana orang lain dalam mana-mana Mahkamah di Malaysia atau membuat atau menyediakan apa-apa surat cara berhubung dengan apa-apa prosiding dalam mana- mana Mahkamah itu; 

atau

(b) bersengaja atau secara palsu berpura-pura, atau mengambil atau menggunakan apa-apa nama, gelaran, tambahan atau perihal yang membayangkan bahawa dia berkelayakan atau diberi kuasa dengan sempurna untuk bertindak sebagai seorang peguam bela dan peguam cara atau bahawa dia diiktiraf oleh undang-undang sebagai berkelayakan atau diberi kuasa sedemikian,

melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi ribu lima ratus ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Post a Comment